خانه / آرشیو برچسب: intravenous cannula

آرشیو برچسب: intravenous cannula

اشتراک در خبرنامه

آنـژیوکت

آنـژیوکت

  فیزیولوژی آنــژیـوکـت وسیلـه‌ای چنـد کـاره اسـت کـه بـرای تزریق های مکرر یا طولانی مدت سیاهرگی داروها‌، خون یا سایر محلول های تزریقی به تنهایی با ترکیبی از آن ها به کار می رود . این محصول برای بی حسی ...

متن کامل »