خانه / آرشیو برچسب: Aarms ( اخطار )

آرشیو برچسب: Aarms ( اخطار )

اشتراک در خبرنامه

کامل ترین مرجع مدهای تنفسی ( تنظیمات ) ونتیلاتور

کامل ترین مرجع مدهای تنفسی ( تنظیمات ) ونتیلاتور

مدهای تنفسی Ventilation Modes بسته به اینکه بیماران از نظر تنفسی در چه حالتی هستند مدهای تنفسی مختلف برای آنها وجود دارد: تنفس اجباری کنترل شده Controlled Mandatory Ventilation CMV در این مد، تنفس با حجم مشخص شده به فواصل ...

متن کامل »