خانه / آرشیو برچسب: تریستور

آرشیو برچسب: تریستور

اشتراک در خبرنامه

دیاک ترایاک و تریستور را بشناسیم

دیاک ترایاک و تریستور را بشناسیم

دیاک DIAC    ترایاک    TRIAC تریستور SCR دیاک : دیاک دوسردارد و کارش به این صورت است :   تا زمانیکه ولتاژدوسرآن به حد ولتاژ شکست نرسد، جریانی را عبورنمی دهد، وقتی ولتاژ دوسرآن به حد ولتاژ شکست رسید، جریان را هدایت ...

متن کامل »