خانه / آرشیو برچسب: تحقیق بیومکانیک

آرشیو برچسب: تحقیق بیومکانیک

اشتراک در خبرنامه

بیومکانیک آزمون های روی استخوان

بیومکانیک آزمون های روی استخوان

برای بدست آوردن خواص بیومکانیکی استخوان مانند سختی و مدول یانگ، انرژی جذب شده (چقرمگی)، کرنش نهایی و استحکام نهایی از تست‌های مکانیکی مختلفی استفاده می شود.همان طوری که می دانیم استخوان ناهمسان گرد است و رفتار مکانیکی اش تحت ...

متن کامل »