خانه / آرشیو برچسب: تجهیزات چشم پزشکی

آرشیو برچسب: تجهیزات چشم پزشکی

اشتراک در خبرنامه

تجهیزات چشم پزشکی (بخش اول)

تجهیزات چشم پزشکی (بخش اول)

ارب اسکن (Orbscan) و  Pentacam به وسیله این دستگاه، توپوگرافی قرنیه یعنی سـاخـتـمـان کـلـی قـرنـیـه شـامـل قدرت سطحی، ضـخـامـت و شکل قسمت جلوئی و خلفی آن مشخص می شود. این روش یکی از تکنیکهائی است که می تواند قسمت خلفی ...

متن کامل »