خانه / آرشیو برچسب: بیوفیدبک چیست

آرشیو برچسب: بیوفیدبک چیست

اشتراک در خبرنامه

بیوفیدبک چیست و چه کاربردی دارد

بیوفیدبک چیست و چه کاربردی دارد

GSR مخفف Galvanic Skin Response می باشد. بیوفیدبک یا GSR یکی از دستگاههای پزشکی می باشد که از آن برای سنجش تغیرات مقاومت واکنش های گالوانیک پوستی (تغیرات سیستم سمپاتیک) استفاده می شود.   فیزیولوژی بــه مـنـظــور ‌کـنـتــرل فـشــار روانــی ...

متن کامل »