خانه / آرشیو برچسب: بخش های آزمايشگاه

آرشیو برچسب: بخش های آزمايشگاه

اشتراک در خبرنامه

آشنایی با بخش ها و شرایط آزمایشگاه

آشنایی با بخش ها و شرایط آزمایشگاه

بخش های مختلف آزمایشگاه بــخـــش هــای مـخـتـلــف آزمــایـشـگــاه شــامــل هــمـــاتـــولـــوژی ، بــیـــوشــیــمـــی ، بـــانــک خــون ، مـیـکروب‌شناسی ، ایمونولوژی ، سرولوژی و آزمایش‌های متفرقه است. هماتولوژی: که در این بخش آزمایش های  CBC، ESR، گروه خون و RH، PT، PTT، ...

متن کامل »