خانه / آرشیو برچسب: ايمني سانتريفوژ

آرشیو برچسب: ايمني سانتريفوژ

اشتراک در خبرنامه

سانتریفوژ

سانتریفوژ

چنانچه ذرات در یک نمونه دارای جرم های متفاوتی باشند، می توان براساس اختلاف جرم و تأثیر نیروی ثقل آنها را از یکدیگر جدا کرد. برای تسریع این عمل از روشی به نام سانتریفوژ یا میان گریزش استفاده می شود. ...

متن کامل »