خانه / آرشیو برچسب: اصول نگهداری و کالیبراسیون Spectrophotometer

آرشیو برچسب: اصول نگهداری و کالیبراسیون Spectrophotometer

اشتراک در خبرنامه

از کالیبراسیون اسپکتروفتومتر چه میدانید؟

از کالیبراسیون اسپکتروفتومتر چه میدانید؟

طیف سنج نوری یا اسپکتروفتومتر Spectrophotometer یکی از دستگاههای آزمایشگاهی بسیار مهم است که به وسیله آن نتایج آزمایشهای end point مشخص می شود و پس از آن متخصص آزمایشگاه با استفاده از آن به تفسیر آزمایش می پردازند. نحوه ...

متن کامل »