خانه / آرشیو برچسب: اسپكتروفوتومتر چیست؟

آرشیو برچسب: اسپكتروفوتومتر چیست؟

اشتراک در خبرنامه

اسپکتروفوتومتر و کاربرد آن در مهندسی پزشکی

اسپکتروفوتومتر و کاربرد آن در مهندسی پزشکی

مفاهیم پایه اسپکتروفوتومتر (spectrophotometer) متشکل از دو وسیله، یعنی spectro (طیف سنج) برای تولید نور از هـر رنـگ انتخـاب شـده (طـول مـوج) و  photometer (نور سنج) برای اندازه گیری شدت نور است. فیزیولوژی قند خون، انواع چربی ها، اسید اوریک، ...

متن کامل »