خانه / آرشیو برچسب: ادیسون

آرشیو برچسب: ادیسون

اشتراک در خبرنامه

جریان متناوب و جریان مستقیم را بشناسیم

جریان متناوب و جریان مستقیم را بشناسیم

برای یک فرد مبتدی که قصد آموزش دیدن الکترونیک را دارد قبل اط هر چیزی شناخت و مقایسه دو سیستم جریان متناوب و جریان مستقیم است. سیستمی که توماس ادیسون برای اولین بار برای توزیع تجاری الکتریسیته بکار برد، به دلیل ...

متن کامل »