خانه / آرشیو برچسب: آشنایی با تصویربرداری مولکولی

آرشیو برچسب: آشنایی با تصویربرداری مولکولی

اشتراک در خبرنامه

تصویربرداری مولکولی چیست

تصویربرداری مولکولی چیست

تصویربرداری مولکولی به تصویربرداری که از روشهای بیولوژیکی استفاده می کنند تصویربرداری مولکولی گفته می شود. این تصاویر از آزمایشگاههای تشخیصی بدست می آید. کاربرد آن در تحقیقات برای سادگی آزمایشات عملکرد متابولیک الگوهای تظاهرات ژنی یا پرسشهای فارماکولوژیکی در ...

متن کامل »