روش های سمپلینگ در آزمایشگاه-بخش سوم

روش های سمپلینگ در آزمایشگاه-بخش سوم

روش های سمپلینگ در آزمایشگاه-بخش سوم     بدون تردید استفاده کردن از سمپلر شایع ترین عملی است که در آزمایشگاه انجام میگیرد . و در واقع صحت و دقت بیشتر نتایج آزمایشات به همین استفاده صحیح از سمپلر وابسته ...

متن کامل »

روش های سمپلینگ در آزمایشگاه-بخش دوم

روش های سمپلینگ در آزمایشگاه-بخش دوم

روش های سمپلینگ در آزمایشگاه-بخش دوم     بدون تردید استفاده کردن از سمپلر شایع ترین عملی است که در آزمایشگاه انجام میگیرد . و در واقع صحت و دقت بیشتر نتایج آزمایشات به همین استفاده صحیح از سمپلر وابسته ...

متن کامل »

روش های سمپلینگ -بخش اول

روش های سمپلینگ -بخش اول

روش های سمپلینگ -بخش اول     بدون تردید استفاده کردن از سمپلر شایع ترین عملی است که در آزمایشگاه انجام میگیرد . و در واقع صحت و دقت بیشتر نتایج آزمایشات به همین استفاده صحیح از سمپلر وابسته است ...

متن کامل »

رادیو داروها

رادیو داروها

رادیو داروها : داروهای نشاندار رادیواکتیو که به مریض تزریق یا خورانده می‌شوند، به نام رادیو داروها معروف هستند. دارویی هسته‌ای یا رادیو فارماکولوژی روش دارویی خاصی است که با ترکیبات ، آزمایش یا تزریق مناسب رادیو دارو به مریض ...

متن کامل »

از کاربرد رایانه در مهندسی پزشکی چه می دانید؟

از کاربرد رایانه در مهندسی پزشکی چه می دانید؟

در این بخش از وبسایت برای شما عزیزان و کاربران محترم مطلبی با عنوان از کاربرد رایانه در مهندسی پزشکی چه می دانید؟ قرار داده شده است امیدوارم راضی بوده باشید.کاربرد رایانه در دانش پزشکی تحت عنوان یکی از حوزه ...

متن کامل »

بخش اول آیین نامه تجهیزات پزشکی

بخش اول آیین نامه تجهیزات پزشکی

در این بخش از وبسایت برای شما عزیزان و کاربران محترم مطلبی با عنوان بخش اول آیین نامه تجهیزات پزشکی قرار داده شده است امیدوارم راضی بوده باشید.علاوه بر مواردی که هیات وزیران یا وزیری مامور تدوین آیین نامه های ...

متن کامل »