خانه / آشنایی با تجهیزات پزشکی / آشنایی با بینی الکترونیکی

آشنایی با بینی الکترونیکی

bmecenter.ir-k00054

آشنایی با بینی الکترونیکی

در این بخش از وب سایت دپارتمان مرکزی مهندسی پزشکی مطلبی با عنوان آشنایی با بینی الکترونیکی نیز در این بخش قرار داده ایم.گوشت ها یکی از حساس ترین مواد غذایی در برابر فساد میباشند، زیرا دارای مواد مغذی فراوانی بوده که زمینه را برای رشد و فعالیت میکروب ها فراهم میکنند. از میان انواع گوشت ها، ماهی ها مواد غذایی

bmecenter.ir-k00055

پروتئینی و گاهی چرب هستند که دارای بافت عضلانی سست تر نسبت به گوشت قرمز و گوشت مرغ هستند. بنابراین برای فاسد شدن مستعد ترند.یکی از سوالاتی که همواره برای هر یک از ما وجود داشته، پیدا کردن  راه حلی برای تشخیص گوشت  ماهی سالم از فاسد است. در این پروژه به طراحی و ساخت دستگاهی به نام

bmecenter.ir-k00056

بینی الکترونیکی  که بتواند ما را در این  امر یاری کند، پرداخته ایم.بینی الکترونیکی دستگاهی است که برای حس کردن بو، بخارات، گازها و گاهی گازهای سمی استفاده میشود.در این پروژه هدف از ساخت بینی الکترونیکی شبیه سازی ای از سیستم بویایی برای تشخیص گوشت فاسد ماهی، با استفاده از ۶ سنسور گازی MQ است .

bmecenter.ir-k00057

بنابراین این سیستم از ابتدا هیچ بویی را نمیشناسد اما پس از مواجه شدن با هر بویی نام آن را پرسیده و آن را همراه با حجم گاز روی LCD نمایش میدهد.هدف فوق از طریق اندازه گیری گازهایی نظیر آمونیاک ، کربن مونواکسید، متان و… تعیین میشود.ساخت نمونه دستگاه بینی الکترونیکی در دو بخش سخت افزار و نرم افزار انجام شده است

bmecenter.ir-k00058

شاملنگارشکدهاینرمافزاریبررویمیکروپروسسوروبخشسختافزاریمتشکلازیافتنقطعاتمناسببرایدستگاه(بادرنظرگرفتنمیکروپروسسور(،تستمدارراهاندازهربخشوتلفیقآنهااست.لازم میدانیم از استاد فرهیخته جناب آقای صادقی بجستانی و سرکارخانم مهندس متین دوست که نهایت همکاری را مبذول داشتند، تشکر کنیم.

bmecenter.ir-k00059

bmecenter.ir-k00060

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*