خانه / تعمیرات تجهیزات پزشکی / آموزش تعمیر بردهای الکترونیکی / فرمول های پایه مهم و پرکاربرد در الکترونیک تجهیزات پزشکی

فرمول های پایه مهم و پرکاربرد در الکترونیک تجهیزات پزشکی

در این مطلب سایت فرمول های پایه مهم و پرکاربرد در الکترونیک تجهیزات پزشکی را ارائه می دهیم تا در مواقع لزوم بتوانید به راحتی از طریق وبسایت به آن های دسترسی داشته باشید.
فرمول های مربوط به ولتاژ، جریان، مقاومت(مقاومت های سری و موازی)، توان، فرمول های مربوط به خازن ها و سلف ها و همچنین فرمول های طول موج، فرکانس، زمان و … را مطالعه و بهره برداری نمایید.

BMEcenter.ir-708

W,R,I,V  ولتاژ،جریان،مقاومت،وات

 • E = ولتاژ
 • I = جریان
 • R = مقاومت
  • E = I * R ,     محاسبه ولتاژ
  • I = E/R,        محاسبه آمپر و جریان مدار
  • R = E/I,       محاسبه مقاومت بر حسب اهم

سری، موازی مقاومت ها

 • نماد مقاومت= R : R1…R2…Rn
 • Rn = مقاومت های بیشتر
 • Rt = مقدار مقاومت کل
 • فرمول محاسبه مقاومت کل در حالت سری : Rt = R1 + R2 +R3….+ Rn
 • فرمول مقاومت کل درحالت موازی بودن دو مقاومت : Rt = ( R1 * R2)/(R1 + R2)
 • فرمول محاسبه مقاومت کل درحالت موازی بودن بیشتر از دو مقاومت: Rt = 1/ (1/R1 + 1/R2…+1/Rn)
 •  ۱/Rt = 1/R1 + 1/R2…..+1/Rn    شکل دیگری از فرمول

سری، موازی سیم پیچ ها

 • Inductors are labeled by a # following the L : L1…L2…Ln
 • Ln = Continues for all the Inductors you have.
 • Lt = Inductance total
 • Inductors in SERIES add : Lt = L1 + L2 +L3….+ Ln
 • Two (2) Inductors in PARALLEL : Lt = ( L1 * L2)/(L1 + L2)
 • More than Two Inductors in PARALLEL: Lt = 1/ (1/L1 + 1/L2…+1/Ln)
 • Another form of this formula is : 1/Lt = 1/L1 + 1/L2…..+1/Ln

سری، موازی خازن ها

 • Capacitors are labeled by a # following the C : C1…C2…Cn
 • Cn = Continues for all the Capacitors you have.
 • Ct = Capacitance total
 • Capacitors in PARALLEL add : Ct = C1 + C2 +C3….+ Cn
 • Two (2) Capacitors in SERIES : Ct = ( C1 * C2)/(C1 + C2)
 • More than Two Capacitors in SERIES: Ct = 1/ (1/C1 + 1/C2…+1/Cn)
 • Another form of this formula is : 1/Ct = 1/C1 + 1/C2…..+1/Cn

فرمول های محاسبه توان

 • P = Power – measured in Watts
 • I = Current – measured in Amperes
 • E = Voltage – measured in Volts
 • R = Resistance – measured in Ohms
  • P = I * E, answer in Watts
  • P = I*I*R, answer in Watts
  • P = E*E/R, answer in Watts

راکتانس سیم پیچ ، خازن

 • Inductive Reactance
  • Pi = 3.14
  • f = Frequency, in Hertz
  • L = Inductance of coil, in Henries
  • Xl = Inductive Reactance, in Ohms
   • XL = 2 . 3.14fl, answer in Ohms
   • Note: Xl is a linear function, it increases as frequency or inductor value increases.
 • Capacitive Reactance
  • Pi = 3.14
  • f = Frequency, in Hertz
  • C = Capacitance in Farads
  • Xc = Capacitive Reactance, in Ohms
   • Xc = 1 / 2 . 3.14fc , answer in Ohms
   • Note: Xc is inversely proportional to frequency and capacitance. If either frequency or capacitance increase, Xc decreases.

همگرایی در مدار سری: خازن، مقاومت، سلف

 • Resonance occurs when Xc and Xl are equal to each other.
  • Fo = Frequency of resonance, in Hertz
  • Pi = 3.14
  • L = Inductance in Henries
  • C = Capacitance in Farads
  • Fo = 1 / 2 . 3.14ÖLC

پهنای باند و فاکتور کیفیّت

 • Q = Quality Factor of the circuit.
 • BW = Bandwidth in Hertz
 • Xl = Inductive Reactance of the Inductor
 • R = Resistance of Inductor plus any external Resistance
 • Fo = Frequency of Resonance
  • Q = Xl / R, Quality Factor
  • BW = Fo / Q, measured in Hertz
  • Note: As Quality Factor increases the Bandwidth decreases, but, has more gain. And the opposite is true, as well. When the Quality Factor decreases the Bandwidth increases, but, has less gain.

طول موج

 • Wavelength is how long a wave is for a given Frequency.
 • The speed of light is 186,000 miles per second or about 300,000,000 meters per second.
 • f is the Frequency in Hertz/second (or Cycles/Second)
 • Wavelength = (300,000,000 meters/second) / ( f in Cycles/Second)
 • The answer is in meters/cycle

فرکانس و زمان

 • f is the Frequency in Hertz/Second or Cycles/Second
 • t is time in Seconds
 • f = 1/t , answer in Hertz or Cycles/Second.
 • t = 1/f , answer in Seconds

امپدانس مدار

 • Xc = Capacitive Reactance, in Ohms
 • Xl = Inductive Reactance, in Ohms
 • R = Resistance, in Ohms
 • Z = Impedance, in Ohms
  • For a Capacitive circuit
  • Z =ÖR.R + Xc.Xc
   • For an Inductive Circuit
  • Z = ÖR.R + XL.XL

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*