خانه / مطالب عمومی / بیوفیدبک چیست و چه کاربردی دارد

بیوفیدبک چیست و چه کاربردی دارد

GSR مخفف Galvanic Skin Response می باشد. بیوفیدبک یا GSR یکی از دستگاههای پزشکی می باشد که از آن برای سنجش تغیرات مقاومت واکنش های گالوانیک پوستی (تغیرات سیستم سمپاتیک) استفاده می شود.

 

فیزیولوژی
بــه مـنـظــور ‌کـنـتــرل فـشــار روانــی ، ریلکسیشـن ، هیپنوتیزم و … گرچه ذهن و توانایی ذهن قادر به رفع کامل علائم بیماری‌ها نیست ولی استفاده از قدرت ذهـن تـا حـد زیـادی می‌تواند این علائم را کاهش دهد. بیوفیدبک روشی است که در آن بیمار خود به درمان بیماری اقدام می‌کند.

www.BMEcenter.ir_GSR (2)

طرز کار
ابتدا الکترودها به انگشتان دست متصل می‌شود. در ایـن حـالـت عـددی کـه نمـایـانگـر مقدار هدایت الکتـریکـی پـوسـت فرد است ، بر روی LCD دستگاه نشان داده می‌شود. این عدد به تنهایی معرف هیچ حالت خاص یا وضعیت فیزیولوژیک فرد نیست ؛ بنابراین نباید نسبت به تفسیر این عدد اقدام کرد. تنها عــامــل ، نـحــوه تـغییـرات نسبـی ایـن عـدد اسـت کـه می‌تواند مسیر درست را در درمان به فرد نشان دهد.
LCD دسـتـگـاه عـددی کـه مـعـرف میزان هدایت الکتریکی پوست فرد است را نمایش می دهد. دربیوفیدبک  GSR هدف کاهش دادن این عدد است که  میزان این کاهش با توجه به میزان توانایی افراد و نوع بیماری آن‌ها یا کاربرد مورد نظر متفاوت است. با تــوجـه بـه اینکـه در هنگـام بیوفیدبک GSR هـدف آرام‌سـازی اسـت و مـمکن است افراد بخواهند با چـشـمـان بـسـتـه اقـدام بـه انجام بیوفیدبک کنند ، لذا دسـتـگـاه بـه گـونـه‌ای طراحی شده است که با تولید صدای بوق سوژه ها را از رسیدن به هدف مورد نظر آگاه نماید. برای این منظور ابتدا باید دکمه قرمز رنگ (STOP) را فشار دهید.

کاربرد ها
دســتــگــــاه بیوفیدبک بـــرای کـــاربـــری‌هـــای بـیـمـارسـتـانـی ، تـحـقـیـقاتی و شخصی ساخته شده است.  این دستگاه علاوه بر دارا بودن قابلیت‌های بیوفیدبک (GSR (Galvanic Skin Response برای کاربران خانگی می‌تواند داده‌های ثبت شده را نیز به صـورت هـمزمان به کامپیوتر ارسال کرده تا مورد استفاده کارهای تحقیقاتی و کلینیکی قرار گیرد.

www.BMEcenter.ir_GSR (5)

قسمت های مختلف دستگاه
۱- کلید روشن و خاموش دستگاه: الف) حالت I ‌برای قرار گرفتن در مود بیوفیدبک   ب) حالت O ‌بــرای خـامـوش کـردن دستگـاه  ج) حـالـت II بـرای قـرار‌گـرفـتـن در حـالـت شـارژ

۲- چـراغ نـشانگر اتـصـال تـغـذیـه خـارجـی دسـتـگاه

۳- محل سوکت اتـصــال کـابـل الـکـتـرودهـا

۴- نـمـایـشـگـر

۵- مـحـل ســوکــت اتـصــال کــابــل تـغــذیــه دسـتـگــاه

۶- محـل قـــرارگــیــری کــابــل پــورت COM بـرای اتـصــال بــه کامپیوتر

۷- کلید Reset دستگاه

۸- کلید Set کردن دستگاه برای شروع بیوفیدبک

۹- کلید تنظیم امتیاز

۱۰- کلید شروع

 www.BMEcenter.ir_GSR (3)

نکات مهم به منظور استفاده از GSR
– پس از خریداری دستگاه ابتدا آن را به مدت ۸ ساعت بر روی حالت شارژ  قرار دهید تا شارژ اولیه باطری های دستگاه کامل شده و طول عمر آن ها افزایش یابد.
– از ضربه زدن به دستگاه خودداری کنید.
– برای انجام بیوفیدبک در جلسه‌های بعدی ، پس از اتمام هر جلسه دستگاه را به مدت ۱۰ الی ۱۵ دقیقه بر روی حالت شارژ قرار داده تا باطری‌های آن برای مصارف بعدی شارژ شود.
– جهـت استفـاده بهینـه از دستگـاه با روانپزشک مشورت کنید.

www.BMEcenter.ir_GSR (4)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*