خانه / آشنایی با تجهیزات پزشکی / همه چیز درباره لارنگوسکوپ

همه چیز درباره لارنگوسکوپ

Laryngoscope لارینگوسکوپ لارنگوسکوپ www.BMEcenter.ir (4)

یکی از تجهیزاتی که برای دسترسی به راههای هوایی مورد استفاده قرار می گیرد لارنگوسکوپ می باشد.

لارنگوسکوپ وسیله ای داسی شکل است که بیشتر برای لوله گذاری استفاده می شود.

شما در این مطلب با تمام کاربردها و جزئیات لارنگوسکوپ آشنا می شوید.

لارنگوسکوپ، فواید بسیاری در زمینه‌های هوشبری و مراقبت‌های ویژه دارد. همچنین می‌تواند دید شفاف و واضحی را از مسیر هوایی بیمار با لوله‌گذاری سریع فراهم کند.

لوله‌گذاری عبارت است از قرار دادن لوله تراشه در نای بیمار برای کمک به تنفس. امروزه لوله تراشه به ابزاری استاندارد در زمینه باز کردن مسیرهای هوای تبدیل شده است. زیرا به ریه‌ها این امکان را می‌دهد که با فشارهای تهویه بیشتری باد شوند و از آسپیره شدن مسیر هوایی جلوگیری می‌کند. در روش های رایج لوله‌گذاری به صورت مستقیم از لارنگوسکوپ استفاده می‌شود که ممکن است در بیمار ایجاد ناراحتی و استرس کند. ‏

گلایداسکوب روشی جدید است که نیازی به شرایط خاص برای مشاهده مسیر نای ندارد و با اعمال نیروی کمتری قابل استفاده است.

● مسیرهای هوایی سخت

مسیرهای هوایی سخت به مسیرهای هوایی گفته می‌شود که دید بسیار ضعیفی دارند و چاکنای (دستگاه صوتی حنجره متشکل از تارهای صوتی و شکاف بین آنها) به علت تورم در حنجره، گردن یا مسیرهای هوایی به صورت مستقیم قابل مشاهده نیست. در این صورت لوله‌گذاری مستقیم به روش‌های رایج توسط لارنگوسکوپ امکان‌پذیر نیست. گلایداسکوب در این موارد روشی مطمئن است که می‌تواند دیدی شفاف، واضح و ‏real time‏ از حنجره فراهم کند تا امکان لوله‌گذاری مهیا شود. ویژگی‌های منحصر به فرد گلایداسکوب باعث شده استفاده از آن در زمینه‌های مختلف روز به روز افزایش پیدا کند. برخی از این ویژگی‌ها عبارتند از: دوربین رزولوشن بالا که در محلی مناسب قرار گرفته و دید ‏‎ real time‏‌ای از محل لوله‌گذاری فراهم می‌کند. امکان ۶۰-۵۰ درجه چرخش برای مشاهده چاکنای قدامی بدون نیاز به استفاده از نور مستقیم، نیاز به نیروی کمتر برای جایگذاری ابزار در مقایسه با لارنگوسکوپ‌های رایج، امکان تشخیص سریع محل لوله‌گذاری، مانیتورینگ رنگی و امکان ثبت حالت‌های ایده‌آل و مناسب برای لوله‌گذاری و حتی آموزش حالت‌های مناسب لوله‌گذاری، سادگی یادگیری نحوه استفاده از آن.

● کاربردهای کلینیکی ▪ لوله‌گذاری و باز کردن مسیرهای هوایی ▪ جراحی‌های طب چاقی ▪ آموزش آناتومی مسیرهای هوایی ▪ آمبولیزاسیون ستون فقرات ▪ لوله‌گذاری مجدد در ICU ▪ تعویض لوله همراه با مانیتورینگ ویدئویی در ICU ▪ مسیرهای‏ هوایی متورم ‏

● دستورالعمل‌ استفاده عملکرد واحد کنترل واحد کنترل دارای یک منوی تنظیم است که معمولاً در مقیاس متوسط قرار داده می‌شود تا نور ایجاد شده در حد متوسط باشد و در صورت لزوم شدت نور افزایش داده می‌شود. زاویه دید معمولاً طوری تنظیم می‌شود که بهترین دید از نای و مسیرهای هوایی فراهم شود.

● نحوه قرار دادن گلایداسکوب ۱) گلایداسکوب بر روی وسط زبان قرار داده می‌شود، به طوری که اپیگلوت به سرعت قابل رؤیت خواهد بود. ۲) اپیگلوت به صورت غیرمستقیم توسط تیغه در گودی شیار (ناوه) بالا بده می‌شود. زاویه قرار گرفتن لوله تراشه اهمیت خیلی زیادی دارد. انتهای لوله تراشه باید در زاویه ۶۰ به سمت بالا قرار گیرد تا عملکرد مناسب انجام نشود. انتهای لارنگوسکوپ موجود در گلایداسکوب ریز دوربینی قرار دارد که باعث می‌شود درون مسیرهای هوایی به خوبی قابل مشاهده باشد. در ساختار این ابزار از دیودهایی استفاده شده است که نورهای قرمز و آبی ساطع می‌کنند و باعث ایجاد کنتراست مناسب در تصاویر می‌شود، دوربین‌های رزولوشن بالا که به صورت چیپ هستند درون یک محافظ پلاستیکی کوچک با ضخامت ‏mm‏۱۸ قرار می‌گیرند. ‏ بنا براین تنها با تغییر اندکی در ساختار لارنگوسکوپ هایی رایج می توان با استفاده از این ریز دوربین ها آرامش بیشتری را به بیمارانی هدیه داد و در عین حال در شرایط بسیار خوب عمل لوله گذاری را انجام داد. ‏

Laryngoscope لارینگوسکوپ لارنگوسکوپ www.BMEcenter.ir (2)

آشنایی با لارینگوسکوپ (Laryngoscope)

حنجره (Larynx) قسمتی از راه هوائی است که بین دهان و نای (Trachea) قرار دارد و به عنوان “تارهای صوتی” نیز شناخته شده است. زمانی که بیمار به تنفس مصنوعی نیاز دارد، یک لوله به نام “لوله داخل شونده به نای” از طریق دهان یا بینی، وارد نای می‌شود. وقتی لوله کاملا درون نای قرار گرفت، پزشک با استفاده از لارینگوسکوپ، زبان را به آرامی به سمت بالا هدایت می‌کند تا بتواند از درستی مسیر لوله و هدایت صحیح لوله به سمت ریه‌ها اطمینان حاصل کند.‌ لارینگوسکوپ شامل دو بخش است: دسته و تیغه.

مونتاژ

تیغه را بر روی پایه scope قرار داده و دو قسمت را محکم به هم وصل کنید. تیغه را در دهان فرد از سمت راست زبان قرار داده و به آرامی زبان را به سمت چپ حرکت دهید. تیغه را به عقب دهان فرد پیش ببرید تا اپی گلوت فرد را ببینید.

انتقال دستگاه از اتاق عمل

هدف: انتقال به منطقه آلایش زدایی

بعد از استفاده ،در اسرع وقت دستگاه را پاک کنیـد چـرا کـه تـاخیر طولانی مدت سبب خشک شـدن و چسبیـدن مـواد بـاقـی مانده از بیمار روی سطح آن می شود. این ذرات باید با مواد گندزدای قوی تمیز شوند.

جداسازی قطعات

Laryngoscope لارینگوسکوپ لارنگوسکوپ www.BMEcenter.ir (3)

هدف: جداسازی تیغه و دسته جهت گندزدایی

تـیـغـــه را از دسـتـــه جـــدا کـنـیـــد. بـسـتـــه بــه نــوع لارینگوسکوپ (فیبر نوری و…) لامپ و یا لوله فیبر نوری را بردارید. در برخی مدل‌ها، لوله نوری تـوسـط تیغـه احـاطـه شـده و امکـان جـدا کردن آن وجود ندارد. باتری‌ها را از روی دسته بردارید. در برخی مدل‌ها، باتری‌ها توسط استرلیزاسیون بخار جـدا مـی‌شـونـد. مـراجعه به دستورالعمل سازنده ارجعیت دارد.

تمیز کردن

هدف: حذف مواد باقی مانده و کاهش تعداد میکروارگانیسم‌ها از روی دسته و تیغه

پارچه تمیزی را در ظرف آب که حاوی ۳ تا ۵ قـطــره صــابــون ضــد بــاکـتــری اسـت، قـرار دهـیـد. باتری‌های را از دستگاه خارج کرده و کل دستگاه را به مدت ۲ دقیقه در آب صابون فرو برید. سپس با استفاده از مسواک، تیغه را تمیز و از پارچه برای برداشتن هرگونه ترشحات موجود بر روی scope اتـصـالات تـیـغـه و دسـتـه اسـتـفـاده کنید. در ظرف دیـگـری مـقداری الکل ریخته و دستگاه را در آن غوطه ور سازید و اجازه دهید یک ساعت در همین وضعیت بماند. سپس آن را خارج کرده و بر روی حوله‌ای تمیز قرار دهید تا کاملا خشک شود.

استرلیزاسیون و ضدعفونی قوی

هدف: جلوگیری از انتقال بیماری در طول لارینگوسکوپی و از بین بردن هر گونه میکروارگانیسم باقی مانده از مرحله قبل

اگـر استریل کردن تیغه و دسته توسط شرکت سازنده منع شده باشد، استرلیزاسیون را در دمای پایین مثلا با استفاده از اکسید اتیلن انجام دهید. در بـرخـی مـدل‌هـا بـرچسبـی با عنوانsteam-autoclavable” ” درج شده است، قرار دادن این دستگاه‌ها در معرض استریل بخار می‌تواند نتایجی از جمله کاهش عملکرد آن و آسیب جدی را به دنبال داشته باشد.

برای ضدعفونی، دسته و تیغه را به طور کامل در مــایــع شـیـمیـایـی گنـدزدای ذکـر شـده در دفتـرچـه راهنمای دستگاه قرار دهید. البته به جز مواردی که قراردادن کامل آن‌ها منع شده است. سپس دسته و تیغه را با آب شست و شو دهید. بعد از این مرحله، به کمک حوله یا پارچه‌ای تمیز و بدون پرز دسته و تیغه را کاملا خشک کنید.

Laryngoscope لارینگوسکوپ لارنگوسکوپ www.BMEcenter.ir (1)

نکات قابل توجه

اگر بعد از تمیز کردن دستگاه و اتصال مجدد تیغه به دسته، لارینگوسکوپ مشکل داشت راه‌هایی جهت رفع آن وجود دارد:

– اگر هیچ نوری مشاهده نمی‌شود، چند احتمال می‌تواند وجود داشته باشد:

۱- لامـپ به درستی در جای خود قرار نگرفته باشد

۲- باتری دستگاه تمام شده

۳- کنده شدن کروم روی تیغه

راه حل‌ها

از باتری‌های جدید استفاده کنید.

لامپ را تعویض کنید.

در صــورتــی کــه لارینگوسکوپ هـنــوز کـار نمی‌کند، مسیر الکتریکی باید بررسی شود. Electrical meter بهترین وسیله برای بررسی این موضوع است اما اگر شما به همچین وسیله‌ای دسترسی ندارید، روشی دیگر و ساده‌تر پیشنهاد می‌شود. یک قطعه سیم به طول ۶ اینچ را برداشته و هر دو انتهای عایق آن را لخت کنید. یک انتهای سیم را دور لامپ چراغ قوه ببندید سپس پایه لامپ را به سمت بالا (ترمینال مثبت) باتری و سر دیگر را به سمت پایین (ترمینال منفی) نگه دارید. لامــپ در صـورت عبـور جـریـان روشـن خـواهـد شد.

۴ نظر

 1. سلام
  مطلبتون عالی بود
  با ذکر منبع قسمتی از مطالبتون رو در سایتمون منتشر کردیم

 2. با سلام و تشکر از مطا لب مفید ارائه شده. لطفا در خصوص لارنگوسکوپ Non Magnet و هم چنین باتریهای Non Magnet جهت استفاده در بخش ام ار ای توضیح فرمائید.

 3. سلام
  با تشکر از زحماتی ک برای اموزش و نیز انتقال اطلاعات بیشتر برای همنوعان است
  اگر امکانش هست انواع لارنگوسکوپی که در حال حاضر استفاده می شود توضیح دهید

  خیلی خیلی ممنونم

  • با سلام

   لارنگوسکوپ ها از نظر نحوه عملکرد به انواع مختلف فیبر نوری، لامپ هالوژن ، ال ای دی تقسیم بندی می شوند.

   موفق باشید

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*