خانه / صفحه ویژه درخواست یا اعطاء نمایندگی

صفحه ویژه درخواست یا اعطاء نمایندگی

صفحه ویژه درخواست یا اعطاء نمایندگی برای آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی راه اندازی شده است که تمایل به اخذ نمایندگی کنسرسیوم یا اعطای نمایندگی به آن را دارند.

اقدام در جهت اخذ نمایندگی یا اعطای نمایندگی از این طریق با سهولت و سرعت بیشتری انجام می پذیرد.


فرآیند ثبت و بررسی درخواست به ترتیب زیر خواهد بود.

۱- ثبت درخواست از طریق فرم مندرج در این صفحه

۲- بررسی درخواست توسط کارشناسان و ارجاع آن به هیئت مدیره شرکت ها

۳- ارجاع درخواست به هیئت رئیسه و تصمیم گیری نهایی

۴- اطلاع رسانی درباره قبول یا رد درخواست.

۵ -درصورت قبول درخواست مقدمات امضا و اجرای قرارداد برنامه ریزی می شود.

تذکر ۱ : متقاضیان درخواست نمایندگی حتما قبل از ثبت درخواست، قوانین،شرایط و مواد به صورت کامل و دقیق مطالعه کنند.

تذکر ۲ : فرم ثبت درخواست فقط درصورتی به صورت صحیح ثبت شده است که در انتهای تکمیل فرم و پس از فشردن دکمه ثبت درخواست پیغام های زیر نمایش داده شوند.

1

تذکر ۳ : تکمیل فیلدهای ستاره دار در فرم الزامی می باشد.