خانه / آزمون نگهداشت و تعمیرات تجهیزات پزشکی عمومی

آزمون نگهداشت و تعمیرات تجهیزات پزشکی عمومی

کارآموزان عزیز لطفا دقت فرمایید.

مدت زمان آزمون فقط ۶۰ دقیقه می باشد و پس از اتمام زمان صفحه بسته خواهد شد.
آی پی هرکاربر ثبت و نگهداری می شود.

فرصت آزمون به پایان رسیده است.